Tác phẩm điêu khắc ngoài trời hiện đại có tính năng chống ăn mòn có thể được giữ khoảng hàng trăm năm. Các tác phẩm điêu khắc thiết kế sân vườn hiện đại có thể được lắp đặt bên ngoài như điêu khắc thành phố, điêu khắc cảnh quan, điêu khắc sân vườn, điêu khắc công viên, v.v. Các tác phẩm điêu khắc của chúng tôi được chế tạo và thiết kế bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, vì vậy chúng tôi có thể cam kết chất lượng và quy trình chi tiết trong toàn bộ quy trình.