Đồ trang trí sân vườn Tượng rất phổ biến như vật trang trí ngoài trời. Tác phẩm điêu khắc tùy chỉnh là tính năng và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ tập trung vào chất lượng mà còn quan tâm đến các chi tiết trong quá trình làm điêu khắc. Các bức tượng sân vườn lớn có thể được làm thành bất kỳ kích thước, hình dạng, màu sắc theo yêu cầu của bạn. Là nhà sản xuất điêu khắc chuyên nghiệp ở Trung Quốc, chúng tôi không chỉ có thể thực hiện các tác phẩm điêu khắc theo yêu cầu cụ thể của bạn, mà còn có thể cung cấp các đề xuất chuyên nghiệp cho bạn.